slot machines us org

קבוצת צרפתי

קבוצת צרפתי – דחסניות אשפה, פחי אשפה ושלל מוצרי שינוע

קבוצת צרפתי – החברה המובילה בייצור מוצרי שינוע מתקדמים. קבוצת צרפתי מתמחה בייצור מכונות איכותיות במגוון דגמים, גדלים ומידות, ייצור דחסניות אשפה, פחי אשפה מוטמנים, ארגזים למשאיות ועוד.

מוצרי שינוע אריזה ואחסנה באיכות הגבוהה ביותר

החברה פועלת מתוך חזון לספק את הפתרונות מתקדמים, הרלוונטיים והנדרשים ביותר בתחום מוצרי השינוע, אריזה ואחסנה. איכות המוצרים מהווה פרט הבלתי ניתן לפשרה: כלל מוצרי החברה עומדים בתקנים אמריקאים, אירופאים ובינלאומיים המחמירים ביותר ונועדו לשרת את המשמשים נאמנה ביעילות ולאורך זמן.

גיא צרפתי, מנכ"ל החברה, דוגל בביצוע עבודות ברמה טכנולוגית גבוהה, מצעיד את החברה לעבר הקדמה ופועל בהתמדה לשדרוגה של איכות השירות ממנה הנהנים לקוחותיה הרבים של החברה. נוסף לכך חלק מחזונה של החברה לשמור על סביבה נקייה וידידותית יותר – מחשבה רבה מושקעת בתהליכי ייצור השומרים על ניקיון הסביבה, בתהליכי ייצור ירוקים, ובמידת האפשר, נעשה שימוש בחומרים הניתנים למיחזור חוזר.

עם לקוחות החברה נמנים: מפעלים, רשויות מקומיות, חברות אנרגיה, תאגידי בנייה וכו'.

דחסניות אשפה

 

קבוצת צרפתי 5.00/5 (100.00%) 9 votes